08.07.2013. – Sarajevo

Obavještavamo Vas da je od danas u upotrebi nova web stranica Automotive centra – centra za vozila. Saznaj više…

19.06.2013. – Sarajevo

U Službenom glasniku BiH broj 48, od 19.06.2013.godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radionicama i tahografima. Saznaj više…

08.01.2013. – Sarajevo

Nova Ispitna tijela su dobila zvanična odobrenja za rad na poslovima certificiranja vozila od strane Ministarstva prometa i komunikacija BiH. Saznaj više…

18.12.2012. – Sarajevo

U Službenom glasniku BiH broj 101, od 18.12.2012. godine, objavljen je posljednji Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ukupnoj masi, dimenzijama i dr. 

Pomenuti Pravilnik se može preuzeti u sekciji “Regulativa” na našoj web stranici.

02.12.2012. – Sarajevo

U Sarajevu je 02. i 03 decembra 2012. godine održan seminar i obuka za stručne saradnike – uposlenike Ispitnih tijela u oblasti certificiranja vozila.  Saznaj više…

27.11.2012. – Sarajevo

Od 27.11.2012 godine u primjeni je novi informacioni sistem, za Ispitna tijela pridružena Sarajevu i Mostaru. Saznaj više…

17.11.2012. – Sarajevo

U Sarajevu je 17. novembra 2012. godine održana prezentacija i kratka obuka novog informacionog sistema za podršku poslovima certifikacije vozila. Saznaj više…

23.06.2012. – Banja Luka,

30.06.2012. – Sarajevo

Održano je polaganje ispita za sticanje licence za obavljanje poslova iz oblasti certificiranja vozila. Saznaj više…

08.06.2012. – Banja Luka

U Banja Luci je 08. i 09 juna 2012. godine održan seminar i obuka za stručne saradnike – uposlenike Ispitnih tijela u oblasti certificiranja vozila.  Saznaj više…

01.12.2011. – Banja Luka, Mostar, Sarajevo

Počelo certificiranje vozila u BiH. Ovlaštena administrativna tijela za izdavanje certifikata za vozila su Automotive center – centar za vozilai Konzorcij. Listu specimena Automotive Center-a možete pogledati ovdje.

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba