CJENOVNIK

 

Red. brojVrsta ispitivanjaCijena u KM,
bez PDV-a
PDV 17 %Cijena u KM sa PDV-omKategorija vozila
1.Verifikacija brojeva na pogonskom agregatu i šasiji vozila
100,0017,00117,00L,M1,N1,O1 i O2
120,0020,40140,40M2, M3, N2, N3, O3,
O4, T, C i radni strojevi
2.Ukucavanje broja na pogonski agregat ili šasiju vozila, s verifikacijom broja
150,0025,50175,50L, M1, N1,O1 i O2
200,0034,00234,00M2, M3, N2, N3, O3,
O4, T, C i radni strojevi
3.Ispitivanje vozila kod zamjene pogonskog agregata
150,0025,50175,50L, M1, N1
200,0034,00234,00M2, M3, N2, N3, T, C i radni strojevi
4.Ispitivanje vozila kod remonta pogonskog agregata
400,0068,00468,00L, M1, N1
500,0085,00585,00M2, M3, N2, N3, T, C i radni strojevi
5.Ispitivanje vozila kod zamjene šasije vozila
300,0051,00351,00L, M1, N1, O1 i O2
400,0068,00468,00M2, M3, N2, N3, O3,
O4, T, C i radni strojevi
6.Ispitivanje vozila kod rekonstrukcije ili prepravke vozila
300,0051,00351,00M1,N1
400,0068,00468,00M2, M3, N2, N3
7.Ispitivanje kod sastavljanja vozila
300,0051,00351,00L, M1, N1
450,0076,5026,50M2, M3, N2, N3, O3,
O4, T, C i radni strojevi
8.Ispitivanje vozila u skladu sa međunarodnim propisima na
snazi u BiH (ADR, ATP,Prijevoz životinja)
300,0051,00351,00N1, O1, O2
400,0068,00468,00N2, N3, O3, O4
9.Utvrđivanje tehničŸkih karakteristika vozila
150,0025,50175,50L, M1, N1, O1 i O2
200,0034,00234,00M2, M3, N2, N3, O3,
O4, T, C i radni strojevi
10.Ispitivanje vozila kod ugradnje sistema dvojnih/pomoć†nih komandi
200,0034,00234,00L, M1, N1
300,0051,00351,00M2, M3, N2, N3
11.Ispitivanje vozila kod izrade novih konstrukcija vozila
600,00102,00702,00L, M1, N1, O1 i O2
900,00153,001.053,00M2, M3, N2, N3, O3,
O4, T, C i radni strojevi
12.Ispitivanje vozila kod ugradnje sistema za pogon vozila na alternativna goriva
150,0025,50175,50M1, N1
200,0034,00234,00M2, M3, N2, N3

13.

Ispitivanje vozila kod ostalih prepravki
150,00+50,00 po
radnom satu ispitivaŸča (max 250,00)
max. 42,50 *ovisno o broju rad. sati
max.292,50
*ovisno o broju rad. sati
L, M1, N1, O1 i O2
250,00 + 50,00 po
radnom satu ispitivaŸča (max 350,00)
max. 59,50 *ovisno o
broju rad. sati
max. 409,50
*ovisno o
broju rad.sati
M2, M3, N2, N3, O3,
O4, T, C i radni strojevi
14.Pregled vozila u svrhu Sporazuma UN-ECE 1997.,
ili UN-ECE potvrđene rezolucije R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5)
i dopunjene 2001 (TRANS/WP.1/2001/25)
ili novijim izdanjem, ili Direktive 96/96/EC dopunjene sa smjernicom 2003/27/EC ili novijim izdanjem-CEMT
100,0017,00117,00O1, O2, O3, O4
200,0034,00234,00N1, N2, N3

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba