• Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo: “Mogućnost primjene prirodnog gasa (CNG/LNG) u cestovnim vozilima F BiH u cilju smanjenja emisije CO2 i zagađujućih materija” – Projekt rađen za Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (Partneri projekta: Mašinski fakultet Sarajevo, Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku, d.o.o. Sarajevo, KJKP Sarajevogas, d.o.o. Sarajevo), Sarajevo, 2014. god.
 • Automotive center – centar za vozila: “Škola sigurne vožnje” – Sarajevo, oktobar 2009 – Istraživanje na ovom projektu finansirala firma Coca Cola – HBC d.o.o. Sarajevo
 
 

 

  • Automotive center – centar za vozila: “Izbor matematskog modela za definisanje emisija zagađujućih materija i CO2 u izduvnim gasovima cestovnih vozila”, Sarajevo, 2008. godine
 • Automotive center – centar za vozila: “Definisanje optimalne potrošnje goriva za vozilo VW Caddy 1.4 MPI” – “Definition of optimal fuel consumption for the vehicle VW Caddy 1.4 MPI”, Sarajevo, decembar, 2008 – Istraživanje na ovom projektu je finasirala firma Coca Cola – HBC d.o.o. Sarajevo prema Ugovoru broj 0101-126/08 od 02.04.2008. godine
 • Automotive center – centar za vozila: “Opravdanost korištenja LPG kao alternativnog goriva u lakim dostavnim vozilima firme Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo” – “Justification for LPG use as alternative fuel in delivery motor vehicles for Coca Cola HBC B-H d.o.o Sarajevo”, Sarajevo, februar, 2008 – Istraživanje na ovom projektu je finasirala firma Coca Cola – HBC d.o.o. Sarajevo prema Ugovoru broj 0101-124/07 od 20.06.2007. godine

 

 

 • Automotive center – centar za vozila: “Obrada sporazuma ADR 2007 o prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju s primjenom od 01.01.2007. godine”, Sarajevo, 2007

 

Važnije reference saradnika AMC

a) Uputstva i priručnici

 • Priručnik za voditelje stanica za tehnički pregled vozila
 • Priručnik za kontrolore tehničke ispravnosti na stanicama za tehnički pregled vozila
 • Moderni sistemi za ubrizgavanje goriva
 • BOSCH – Elektronski upravljački uređaji ABS/ASR 4S/4KM
 • VDO KIENZLE – KIIFIS 1340 Sistem informisanja vozača
 • Uputstvo o jednokratnom ispitivanju motornih i priključnih vozila
 • Uputstvo o pregledu vozila namijenjenih za međunarodni transport
 • Uputstvo o pregledu vozila sa pogonom na alternativna goriva
 • Uputstvo za ispitivanje vozila za prevoz žive stoke
 • Uputstvo o pregledu vozila za prevoz dragocijenosti

 

b) Projekti

 • Izvedbeni projekat mašinskih instalacija tehničkog centra za vozila
 • Izvedbeni projekat stanice za ispitivanje motora

 

c) Seminari

 • Poznavanje motora i motornih vozila – seminar za kontrolore i voditelje na stanicama za tehnički pregled vozila
 • Klasifikacija tipova prepravki na vozilima koja podliježu jednokratnom ispitivanju, klasifikacija drumskih motornih i priključnih vozila, pojmovi i definicje – osnove
 • Pravci razvoja motornih vozila u svjetlu očuvanja čovjekove okoline – pozicija GRAS-a
 • Osnovne smjernice pri rekonstrukciji motornih vozila

 

d) Publikacije u časopisima i na kongresima

 •  Nova goriva i njihov uticaj na okolinu
 • Prikaz dostignuća na polju primjene prirodnog gasa kao goriva kod cestovnih vozila
 • Uticaj motornih vozila na emisiju zagađivača u urbanim sredinama
 • Elementi pasivne bezbjednosti kod vozila namijenjenih za utrke
 • Doprinos projektovanju savremenih kočionih sistema

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba