Rukovodilac podružnice Adresa: Kneza Višeslava 14D, 88000 Mostar Telefon: ++387 36 330 155 Fax: ++387 36 330 155 e-mailmostar@automotivecenter.ba Kontakt osobe za poslove certificiranja vozila: Kontakt osoba: Faris Babić, dipl. ing. maš. Telefon: ++ 387 33 715 467 Fax: ++ 387 33 715 466 Mobitel: ++ 387 62 618 297 e-mail: info@automotivecenter.ba                                                                WP_20140408_003WP_20140408_001WP_20140408_004  

 

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba