Direktor: Hajrija Filipović, dipl.ing.maš.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
e-mailhfilipovic@automotivecenter.ba

Kontakt osobe za poslove certificiranja vozila:

Kontakt osoba: Faris Babić, dipl. ing. maš.
Telefon: ++ 387 33 715 467
Fax: ++ 387 33 715 466
Mobitel: ++ 387 62 618 297
e-mail: info@automotivecenter.ba

Kontakt osoba: Ma. Adnan Pecar, dipl. ing. maš
Telefon: ++ 387 33 715 467
Fax: ++ 387 33 715 466
Mobitel: ++ 387 61 900 107
e-mail: a.pecar@automotivecenter.ba

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba