08.07.2013. – Sarajevo

Obavještavamo Vas da je od danas u upotrebi nova web stranica Automotive centra – centra za vozila. Na novoj web stranici će biti redovno postavljane novosti koje se tiču certificiranja, izmjena zakonske regulative i slično. 

Molimo Vas da ukoliko primjetite neke nedostatke ili greške u sadržaju, pošaljete mail na info@automotivecenter.ba, nakon čega će primjećene greške biti ispravljene. Takođe, ukoliko imate neke prijedloge za poboljšanje sadržaja, obratite se na pomenutu adresu ili na poznate brojeve telefona.

Lijep pozdrav,

Automotive center

 

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba