2016

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila SGBIH 17/16

2011

Pravilnik o radionicama i tahografima SGBIH 04/11

Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf SGBIH 42/11

2010

Cjenovnik usluga u postupku homologacije SGBIH 89/10

Uputstvo o provođenju postupka homologacije tipa vozila (htv-up 0.0) SGBIH 89/10

Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila (hpv-up 0.0) SGBIH 89/10

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila SGBIH 89/10

Naredbe o homologaciji SGBIH 89/10

Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije SGBIH 105/10

2009

Pravilnik o registriranju vozila SGBIH 69/09

Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica SGBIH 76/09

2008

Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila SGBIH 41/08

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti SGBIH 41/08

2007

Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence SGBIH 12/07

 

Pravilnik o saobraćaju u zimskim uvjetima SGBIH 13/07

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom SGBIH 13/07

Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu SGBIH 13/07

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi SGBIH 13/07

Pravilnik o turističkoj signalizaciji na putevima SGBIH 13/07

Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima SGBIH 13/07

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila SGBIH 13/07

 

Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja SGBIH 13/07

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima SGBIH 13/07

 

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli SGBIH 13/07

 

Pravilnik o vozačkoj dozvoli SGBIH 13/07

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila SGBIH 13/07

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći SGBIH 13/07

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila SGBIH 15/07

 

Pravilnik o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila SGBIH 15/07

 

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba SGBIH 16/07

 

Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila SGBIH 17/07

Pravilnik o registraciji vozila SGBIH 22/07

 

Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima SGBIH 23/07

 

2005

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih tvari SGBIH 44/05

 

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba