2016 Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila SGBIH 17/16 2011 Pravilnik o radionicama i tahografima SGBIH 04/11 Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf SGBIH 42/11 2010 Cjenovnik usluga u postupku homologacije SGBIH 89/10 Uputstvo o provođenju postupka homologacije tipa vozila (htv-up 0.0) SGBIH 89/10 Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila (hpv-up 0.0) SGBIH 89/10 Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila SGBIH 89/10 Naredbe o homologaciji SGBIH 89/10 Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije SGBIH 105/10 2009 Pravilnik o registriranju vozila SGBIH 69/09 Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica SGBIH 76/09 2008 Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila SGBIH 41/08 Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti SGBIH 41/08 2007 Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence SGBIH 12/07

  Pravilnik o saobraćaju u zimskim uvjetima SGBIH 13/07 Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom SGBIH 13/07 Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu SGBIH 13/07 Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi SGBIH 13/07 Pravilnik o turističkoj signalizaciji na putevima SGBIH 13/07 Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima SGBIH 13/07 Pravilnik o tehničkim pregledima vozila SGBIH 13/07   Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja SGBIH 13/07 Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima SGBIH 13/07   Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli SGBIH 13/07   Pravilnik o vozačkoj dozvoli SGBIH 13/07 Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila SGBIH 13/07 Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći SGBIH 13/07 Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila SGBIH 15/07   Pravilnik o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila SGBIH 15/07   Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba SGBIH 16/07   Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila SGBIH 17/07 Pravilnik o registraciji vozila SGBIH 22/07   Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima SGBIH 23/07   2005 Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih tvari SGBIH 44/05  

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba