2011

Pravilnik o privremenom isključivanju vozila iz prometa i privremenom oduzimanju vozila  (SNFBiH 79/11) 

2010

Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta (SNFBiH 75/10) 

Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama (SNFBiH 75/10) 

Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza  (SNFBiH 75/10) 

2007

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja prometnog dnevnika (SNFBiH 79/06)

Pravilnik o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz (SNFBiH 7/07)

Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga (SNFBiH 7/07)  

Cjenovnik usluga pojedinih vrsta tehničkih pregleda (SNFBiH 26/07)

Pravilnik o uvjetima za dobijanja i postupak izdavanja dozvola za javni linijski prijevoz tereta kao i način vođenja registra izdatih dozvola (SNFBiH 65/07)

Pravilnik o načinu isključivanja vozila iz prometa i načinu udaljavanja vozača ili člana posade iz vozila (SNFBiH 65/07)

Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (SNFBiH 65/07)

Pravilnik o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz  (SNFBiH 7/07) 

 2006

Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (SNFBiH 51/06)

 Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila SNFBIH 51/06

Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila (SNFBIH 51/06)

Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila SNFBIH 51/06

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 51/06

Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled SNFBIH 51/06

Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila SNFBIH 51/06

Odluka o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila SNFBIH 60/06

Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SNFBIH 65/06

Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih stanica SNFBIH 79/06

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra SNFBiH 79/06

Pravilnik o obaveznom obliku i sadržaju putnog lista sa spiskom putnika SNFBiH 79/06

2002

Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prijevoza i visinu naknade za vanrednu upotrebu cesta SNFBIH 52/02

Mjerila za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javne ceste SNFBIH 52/02

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba