Beograd, 19-20.10.2017. godine

Na poziv EU Joint Research Centre (JRC), predstavnici Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo su učestvovali u radu radionice pod nazivom “JRC tools to support the reduction of fuel/energy consumption, CO2 and pollutant emissions from road transport in Europe” koja se održala u Beogradu u periodu 19-20 oktobar, 2017. godine.

 

 

 

 

Tom prilikom za sve učesnike s područja zemalja regiona, Grčke i Turske je izvršena prezentacija o globalnim mjerama za smanjenje emisija zagađujućih materija i emisije CO2, te prezentacija posljednjih informacija vezanim za EMROAD, VECTO, WLTP, CO2MPAS i ERMES, kao i mogućnosti njihove primjene u naučnim i zakonskim okvirima zemalja EU i budućim članicama EU.

 

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba