26.10.2013. – Sarajevo, Banja Luka

U organizaciji Automotive Centra, održan je seminar o certificiranju vozila, a tom prilikom je izvršeno i relicenciranje stručnih saradnika čija su licence istekle 09.11.2013. godine. Seminar je održan na dvije lokacije, u Banjoj Luci i u Sarajevu. Na seminaru je prezentiran dosadašnji rad na poslovima certificiranja, te predstavljene novine na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom                                                                              pregleda vozila.

Atmosferu sa održanog seminara možete pogledati u galerijama:

Banja Luka 

 

Sarajevo

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba