Poštovani, u skladu sa preporukama FUCZ, Automotive center – centar za vozila d.o.o. će u narednom periodu organizovati rad tako da je rad sa strankama od 08:00-11:00 h, a ostale obaveze se izvršavaju “od kuće”.

Kolektiv Automotive center – centar za vozila d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Sretan praznik rada, svim saradnicima i klijentima Automotive center – centar za vozila d.o.o.!

 

 

Kolektiv Automotive center – centar za vozila d.o.o. svim pripadnicama ljepšeg spola želi sretan Dan žena.

 

 

 

UGODNE PREDSTOJEĆE PRAZNIKE I SRETNU NOVU 2018. GODINU, želi Vam kolektiv Automotive centra.

 

 

 

 

Sarajevo, 28.10.2017. godine

U organizaciji Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo, u Hotelu Sarajevo, održan je seminar za stručne saradnike za poslove certificiranja vozila. Na seminaru su obrađene aktuelne teme iz oblasti certificiranja vozila. Ujedno je održan i ispit za produženje Licenci stručnih saradnika za obavljanje ovih poslova.

 

Saznaj više…

Beograd, 19-20.10.2017. godine

Na poziv EU Joint Research Centre (JRC), predstavnici Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo su učestvovali u radu radionice pod nazivom “JRC tools to support the reduction of fuel/energy consumption, CO2 and pollutant emissions from road transport in Europe” koja se održala u Beogradu u periodu 19-20 oktobar, 2017. godine.

 

 

 

 

Saznaj više…

Obavještavamo Vas da će se relicenciranje stručnih saradnika za poslove certificiranja održati  28.10. 2017. godine, u Hotelu Sarajevo u Sarajevu, s početkom od 11:00 h.

Lokacija održavanja prikazana na karti.

 

Poštovani, obavještavamo Vas da će se obuka za vozače teretnih vozila prema ADR sporazumu održati u terminu: 06.10.2017. sa početkom u 16:00 h 07.10.2017. sa početkom u 09:00 h. Prijave je potrebno izvršiti putem e-maila info@automotivecenter.ba, popunjavanjem prijavnog obrasca sa linka: https://www.automotivecenter.ba/prijavni-formular/ Informacije o potrebnim dokumentima i načinu uplate možete pronaći na: https://www.automotivecenter.ba/obuka-vozaca-adr  Skenirane dokumente i uplatnicu je potrebno dostaviti mailom prilikom prijave, te dostaviti na obuci.  Za više informacija, možete nas kontaktirati na 033/715-467.

 

Obavještavamo Vas da je firma „Automotive center – centar za vozila” d.o.o. Sarajevo, Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: C/M-215-154/17 od 10.04.2017. godine ovlaštena za obavljanje stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila za prevoz opasnih materija i drugih lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija, klase 1 – eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama; klase 2 – gasovi; klase 3 – zapaljive tečne materije; klase 4.1 – zapaljive čvrste materije; klase 4.2 – samozapaljive materije; klase 4.3 – materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove; klase 5.1 – oksidirajuće materije; klase 5.2 – organski peroksidi; klase 6.1 – toksične materije; klase 6.2 – zarazne materije; klase 8 – nagrizajuće (korozivne) materije i klase 9 – razne opasne materije i predmeti, a u skladu sa Članom 25, stav 1. Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prevoz opasnih materija i drugih lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija, broj 01-03/17 od 21.03.2017. godine.

Obuka vozača motornih vozila za prevoz opasnih materija i drugih lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija se obavlja u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, a polaganje ispita se vrši pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Inspektorat za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara u Banja Luci.

Detaljnije informacije, obrazac prijave i drugo možete preuzeti u sekciji ADR-obuka,

Automotive centar

Težimo vrhunskoj profesionalnosti

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.). S ponosom ističemo da smo bili prvo privatno preduzeće koje je učestvovalo u jednom EU Framework programme projektu - TRANSBONUS.

Kontakt

 

Automotive center - centar za vozila d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 715 465
Fax: ++ 387 33 715 466
web: www.automotivecenter.ba/
e-mail: info@automotivecenter.ba